Gratis Retshjælp  

Gratis Retshjælp, tilbydes som udgangspunkt til alle personer, uanset indkomst eller formue, i Danmark. Gennem gratis Retshjælp, kan du finde råd og vejledning indenfor områder så som Fogedret, Arveret, Lejeret, Forbrugerret, Udlændingeret, Sundhedsret og Socialret med flere. 

Henvender du dig med et erhvervsmæssigt spørgsmål, kan der kun ydes begrænset juridisk rådgivning og kun mundtligt. 

Der findes gratis Retshjælp i hele landet, og man behøver ikke at møde personligt op, for oftest kan den gratis Retshjælp opnås telefonisk - denne service giver blandt andre:

Århus Retshjælp; Telefonisk rådgivning: Mandag til torsdag fra kl. 11.30 – 12.30 på telefon 86 20 82 70 eller se mere på deres hjemmeside: www.aarhusretshjaelp.dk

Retshjælp i Randers; Telefonisk henvendelse 87 52 12 04. Åben for personlig fremmøde torsdage fra kl. 8.30 til 17.30. Tjek hjemmesien for mere information: http://gratisretshjaelpranders.mono.net/

Vesterbro Retshjælp i København; Telefonisk rådgivning: på nummeret 33 22 33 44, for mere information se deres hjemmeside: www.vesterbro-retshjaelp.dk

De Jurastuderendes Retshjælp; Telefonisk rådgivning: Mandag til torsdag fra kl. 15.30 – 19.30 på telefon 41 27 50 55 eller tjek deres hjemmeside for mere information: www.djsr.dk

Telefonretshjælpen

De er lidt vanskelige at indplacere rent geografisk, men de er fortrinsvis et tilbud til rådsøgende, der bor på øerne bortset fra Fyn og Sjælland nord og øst for Roskilde.

88 44 21 10, tirsdage 15-20. mail@TlfRH.dk

www.Telefonretshjælpen.dk

 

Dommer Hammer på gratisadvokathjælp.dkEndvidere kan Byretten oplyse dig om, hvilke advokater der giver retshjælp med offentlige tilskud, såsom fri proces. Fri proces betyder, at staten betaler alle dine omkostninger ved at føre en retssag ved domstolene, uanset om du vinder eller taber sagen. Hvis du vil vide lidt mere om fri proces, så klik på menuen ”fri proces” i venstre kolonne her på siden.